LAG Sjeverozapad

LAG Sjeverozapad

Rad ovog LAG-a sufinanciran je sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER