LAG Sjeverozapad

LAG „Sjeverozapad“ sudjelovao na radionici Ministarstva poljoprivrede i LAG-a „Adrion“

LAG „Sjeverozapad“ sudjelovao na radionici Ministarstva poljoprivrede i LAG-a „Adrion“

Predstavnici LAG-a „Sjeverozapad“ prisustvovali su 6. i 7. ožujka 2014. godine radionici održanoj u Splitu na temu „Kontrola na terenu unutar mjere 202 IPARD programa“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i LAG-a „Adrion“.

Prvog dana radionice predstavnici LAG-ova upoznati su sa kontrolom na terenu u mjeri 202 IPARD programa te sa stanjem provedbe LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj i planovima za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020 i LEADER pristupa u razdoblju 2014-2020.
Drugog dana radionice LAG „Adrion“ ugostio je LAG-ove na svom području te je za sve prisutne organizirao obilazak ureda LAG-a „Adrion“, predstavio tijela i rad LAG-a te organizirao obilazak IPARD projekata na svom području.

split1_12032014