LAG Sjeverozapad

LAG-u 235 tisuća kuna za izradu Strategije

LAG-u 235 tisuća kuna za izradu Strategije

Lokalna akcijska grupa Sjeverozapad zaprimila je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Odluku o isplati sredstava iz Podmjere 19.1., Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Odlukom je LAG-u Sjeverozapad odobren iznos od 235.057,17 kuna, a sredstva koja su isplaćena utrošena su za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe – Sjeverozapad 2014. – 2020. te tekuće troškove LAG-a.

Ova odluka dokaz je da LAG Sjeverozapad nastavlja s uspješnim radom. Dobivena sredstva iskorištena su za izradu Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a, kojom su kandidirali za 10 milijuna kuna namijenjenih za sufinanciranje projekata za koje će LAG raspisivati natječaje do 2020. godine.

Isplata dodijeljenih sredstava izvršena je iz dodijeljene potpore za provedbu Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć” u okviru „Mjere 19 LEADER – CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a ukupno odobreni iznos potpore LAG-u Sjeverozapad iznosi 318.725,40 kuna.

Financiranje projekta iz Podmjere 19.1 osigurano je iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, koji pokriva 90 posto udjela, dok preostalih 10 posto pokriva Republika Hrvatska.