LAG Sjeverozapad

NACIONALNI NATJEČAJI

Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE!

Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja 2017. i traje do 24. ožujka 2017.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE !

Najava natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“.

Natječaj će biti otvoren od 21. prosinca 2016. godine, a prijave će se moći podnositi, također, od 21. prosinca 2016. godine.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE!

Do 31. siječnja 2017. produžen rok za podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru podmjere 17.1.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M17 “Upravljanje rizicima”, podmjere 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u Narodnim novinama broj 109/16 produžen je rok za podnošenje zahtjeva za potporu do 31. siječnja 2017.

Izmjene i dopune možete vidjeti na stranicama Ministarstva poljoprivrede!

 

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

U Narodnim novinama br. 100/2016 od 02.11.2016. godine objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016, a detaljnije informacije možete pronaći OVDJE !

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Energetska obnova višestambenih zgrada” uskoro novi natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

– za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
– za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE !

Uskoro novi natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju najavljuje raspisivanje natječaja za sljedeće tipove operacija:

7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“

                     od 26. listopada (podnošenje prijava od 4. studenog) do 23. prosinca 2016. godine.

7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

                     od 23. studenog (prijave od 12. prosinca)  do 10. siječnja  2017.

Napomena: Svi projekti za tip operacije 7.4.1. koji uključuju gospodarsku djelatnost (svaka djelatnost koja se sastoji od pružanja robe i usluga na tržištu) sukladno odredbama članaka 21. i 22. Pravilnika o provedbi Mjere 7, bit će isključeni iz mogućnosti dodjele sredstava po ovom  natječaju.

9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

                    od 04. studenog 2016. godine  do 16. siječnja  2017.

Također, u drugoj polovici studenog očekujemo i raspisivanje natječaja za mjeru 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, podmjeru 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“.

Svi natječaji će biti objavljeni u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr.

Podnošenje zahtjeva za osiguranje usjeva, životinja i biljaka od 1. listopada 2016.

U okviru Mjere 17 “Upravljanje rizicima” Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020., podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka.

Više informacija možete pronaći OVDJE !

Podnošenje zahtjeva za potporu za smanjenje proizvodnje mlijeka

Europska komisija donijela je Uredbu (2016/1612) kojom se provodi jedan od instrumenata Europske politike u sektoru mlijeka zbog iznimno teškog stanja u sektoru mlijeka. Potpora Unije osigurana je za prihvatljive podnositelje zahtjeva koji smanje svoje isporuke kravljeg mlijeka za razdoblje od tri mjeseca u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, pod uvjetima utvrđenima Uredbom.

Više informacija možete pronaći OVDJE !

Natječaj za operaciju 7.2.1

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama br. 76/16  Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.

Više informacija možete pronaći OVDJE !

Europska vinska omotnica

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje za sve tri mjere iz programa – Europske vinske omotnice. Cilj ovog programa je razvoj vinogradarstva i vinarstva na području Republike Hrvatske, a provodi se kroz tri mjere:
1. Investicije u vinarije i marketing vina
2. Restrukturiranje i konverzija vinograda
3. Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

Više informacija o ovom programu možete pronaći  OVDJE !

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ima ključnu ulogu u poticanju primjene Mjera povećanja energetske učinkovitosti na nacionalnom te gospodarenja energijom na lokalnom nivou. Sredstvima Fonda financiraju se projekti energetske obnove kuća, stambenih i nestambenih zgrada, projekti gradnje energetski učinkovitih objekata, korištenja obnovljivih izvora energije, projekti povećanja energetski učinkovitosti javne rasvjete te projekti energetske učinkovitosti u industriji.

Više informacija o mjerama energetske učinkovitosti možete pronaći OVDJE !