LAG Sjeverozapad

Dostupnost informacija

Servisi

Aktivnosti Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad vezane su uz izradu lokalne razvojne strategije te drugih dokumenata važnih za razvoj na području lokalne akcijske grupe, te uz poticanje održivog ruralnog razvoja kroz provedbu ruralnih i regionalnih politika Europske unije i LEADER pristupa.

Uz provedbu zajedničkih aktivnosti, LAG svojim članovima pruža savjetodavnu i tehničku potporu u pripremi projektne dokumentacije za članove na svom području.

Važan dio aktivnosti LAG-a Sjeverozapad vezan je uz informiranje, edukaciju te promociju, kao i uz razvijanje programa nacionalne i međunarodne suradnje, kroz povezivanje i organizaciju studijskih i stručnih putovanja za članove, javnih tribina, skupova i radionica te izložbi i sajmova, kao i promocija proizvoda s područja lokalne akcijske grupe.